Odštartovali sme nový školský rok 2015/2016

Po dvoch slnečných mesiacoch prázdnin sa dnes 02.09.2015 znova otvorili brány našej školy. Privítali sme v nich žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu, ale aj nových prvákov, ktorí v našej škole začínajú svoju stredoškolskú vzdelávaciu púť. V školskej záhrade sa dostalo spoločného privítania prvákom a ich rodičom. Predstavilo sa im vedenie SSOŠ, triedni učitelia a majstri odborného výcviku. Po po krátkych príhovoroch si ich prevzali triedni učitelia do tried. Následne sa prváci a rodičia oboznámili s množstvom informácií, ktoré budú potrebné pre ich prvý školský rok.

Tak ako sme sľúbili, na záver prvého dňa sme odovzdali všetkým prvákom vybraných učebných odborov, prichádzajúcim z deviatych tried ZŠ, tablety určené na štúdijné účely. Pevne dúfame že im budú pomáhať pri ich štúdiu.  Pred samotným odchodom a ukončením prvého školského dňa si mnohí prváci a ich rodičia prezreli osobne v sprievode triednych učiteľov celú budovu školy, ako aj priestory určené na odborný výcvik.

Ostáva už len zaželať všetkým úspešný školský rok !

Mgr. Jozef Lukianov