Výsledky olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2022“

Dňa 17.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2022“. Zúčastnilo sa jej 22 študentov z predmaturitných ročníkov: I.ST+STR+PRS, II. ST+STR+EN, III. MPS+ML, IV.MPS+ML. Súťažili v rôznych gramatických disciplínach, ktorých obtiažnosť sa pohybovala na úrovni B1 – B2 a slohovom útvare v rozsahu do 120 slov. Úlohy boli tento rok náročnejšie, nakoľko sme mali 2- ročnú pauzu kvôli dlhodobému dištančnému vyučovaniu v dvoch predchádzajúcich rokoch. Niektorí študenti zvládli test so cťou, iní budú musieť v gramatike zabrať viac, ak chcú úspešne zvládnuť písomnú časť maturity v anglickom jazyku.

Študentom ďakujeme za účasť a tým najlepším GRATULUJEME ! Tu sú výsledky:

  1. miesto – Dávid HERÉNYI (II.ST+STR+EN)
  2. miesto – Erik OLŠAVSKÝ (III.MPS+ML)
  3. miesto – Marek SOHA (IV.MPS+ML)

 

Udelili sme ešte cenu útechy 2 žiakom s rovnakým počtom bodov hneď za víťazmi a to:

  1. miesto A – Štefan LASAB (III.MPS+ML)
  1. miesto B – Igor ČUHÁK (I.ST+STR+PRS)

 

OFICIÁLNE VYHLÁSENIE VÍŤAZOV A ODOVZDANIE CIEN

24.2.2022 o 11:05 CEZ VEĽKÚ PRESTÁVKU v tr. č. 161

Mgr. Andrea Nagyová, English teacher