The World´s Largest Lesson

Mgr. A. Nagyová

Dňa 9.6.2023 skupina mladých ľudí, študentov, u nás na škole odprezentovala „The World´s Largest Lesson“, v preklade „Najväčšia lekcia na svete“. Zúčastnili sa jej 3 triedy: I. MPS+MA, I.MPS+ML a II.MPS+MA.

Prezentácia prebehla v anglickom jazyku a bola na tému Zdravý životný štýl spojený s jedlom. Prezentujúci žiaci boli z rôznych krajín sveta, resp. Európy, ako z VB, Maďarska, Poľska a spájala ich práca na medzinárodnom projekte, ktorý niesol názov the World´s Largest Lesson Snažili sa vysvetliť myšlienku globálnej kampane, ale pravdu povediac, nie veľmi sa im to darilo. Interakcia s našimi žiakmi a nadviazanie kontaktu s nimi bolo minimálne a žiaci ani poriadne nevedeli, o čo prezentujúcim ide.

Zámer nás, učiteľov anglického jazyka, mal byť v prínose interakcie v angličtine a mysleli sme si, že porozprávať sa o jedle a zdravom životnom štýle bude pre našich študentov zaujímavý. Škoda, že prezentácia tento očakávaný cieľ nesplnila.

Prezentácia bola veľmi povrchná a skôr v nej šlo o štatistické údaje a veľmi všeobecné informácie o tom, že mladí ľudia by mali zmeniť stravovacie návyky, nie však kvôli zdravšiemu životnému štýlu, ale kvôli ochrane životného prostredia a to z globálnych dôvodov. Odkaz smerom k našim, ale aj k žiakom vo všeobecnosti bol v tom, že majú jesť viac zeleniny a menej mäsa a mäsových výrobkov, a tým prispejú k zmene sveta, ktorý je oficiálne naplánovaný na rok 2030. Toto tvrdí globálna kampaň a jej organizátori, ktorí vytvorili zoznam 17 globálnych cieľov na čele s organizáciou UNICEF už v r. 2015 a túto myšlienku prenášajú prostredníctvom propagácie žiakov v triedach – vo viac ako 100 krajinách na každom kontinente. Termín na prípravu zmien je stanovený na rok 2030. Ako tvrdí kampaň, jej cieľom je „Posilniť a zmobilizovať takmer 500 miliónov dievčat a chlapcov vo veku 8-14 rokov, ktorí zmenia svet!“

Odkaz na web: https://worldslargestlesson.globalgoals.org