Správa z výstavy „CONECO 2022“ v Inchebe

Každoročne v marci sa koná výstava nábytku v Inchebe Bratislava, ktorá prináša najnovšie trendy a je zdrojom inšpirácie, láka obchodníkov, architektov, novinárov i laickú verejnosť. Informatívnym a inšpiratívnym spôsobom sa vystavujú nové produkty, nové materiály, nové trendy, nové riešenia a poznatky.

Stavebný veľtrh nadviazal na predchádzajúce úspešné ročníky a milovníci krásy, dizajnu, architektúry, útulného domova a bytových doplnkov si prišli na svoje. Téma tohtoročnej prehliadky bola „Nábytok a bytové doplnky pre zdravé bývanie“, s dôrazom na ekológiu, bývanie, zdroje energií, dizajnu, architektúru a ekologické drevené stavby.

Žiaci našej školy mohli vidieť nové technologické riešenia a nové materiály, vypočuli si prednášku o ohýbaní a tvarovaní dreva. Boli maximálne spokojní s úrovňou a kvalitou výstavy, veľmi veľký prínos mala výstava na ďalšie vzdelávanie a tešia sa na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční o rok. Na predmet Technológia spracujú seminárnu prácu na tému „Zaujalo ma na výstave“, kde použijú materiál, ktorý mohli získať priamo na výstave. Seminárnu prácu odprezentujú pred spolužiakmi na známku, odovzdajú prácu písomnou formou a na danú tému prebehne diskusia.

Ing. Tatiana VYCHOVALÁ