Splav Malého Dunaja

V rámci plaveckého výcviku aj tento rok naša škola dňa 10. – 12. 06.2015 zorganizovala so žiakmi splav Malého Dunaja, kde sme prežili nezabudnuteľné chvíle, ale aj adrenalínové dobrodružstvo s vynikajúcim kolektívom a ešte lepším počasím.

Malý Dunaj je ľavostranným vnútrozemským ramenom najväčšieho európskeho veľtoku – Dunaja. Od hlavného toku sa odpája pod Bratislavou za stavidlami pri Slovnafte, meandruje lužnými lesmi Podunajskej nížiny a po 123 kilometroch sa v Kolárove vlieva do Váhu spolu s ktorým, sa po ďalších 24 kilometroch, už ako Vážsky Dunaj vlieva späť do hlavného toku Dunaja v Komárne.Z vodáckeho hľadiska je to rieka obtiažnosti  ľahká, vhodná aj pre začiatočníkov a rodiny s deťmi. Rieka tečie na niektorých úsekoch rýchlejšie, na iných úsekoch vytvára tzv. oleje za ktorými nasledujú hate a obligátne prenášanie lodí.
    Čaro Malého Dunaja vytvára okolie rieky: nádherné lužné lesy, drevené vodné mlyny, prírodné táboriská, ranče na ktorých si môžete zajazdiť na koňoch, partie vodákov ktorých stretávate na svojej vodnej púti.