Najlepší grafický návrh časopisu

Riaditeľ našej školy Mgr. Milan Gibej spolu so šéfredaktorkou EXNÁRKY, Mgr. Nagyovou a zástupcami redakčnej rady Mgr. Evou Gajdošovou, PhD. a Mgr. Jozefom Lukianovom odovzdali ceny za najlepší grafický návrh nášho školského časopisu Stanislavovi KOSTKOVI žiakovi I. E+A triedy. Náš „STANDY“ má veľký talent ako grafik a dokonca aj ako redaktor, čo dokázal nie len slovami, ale hlavne skutkami. Obálka školského časopisu je jeho dielo, rovnako tak spoluúčasť pri prvom rozhovore s osobnosťou. Prvé miesto v súťaži najlepší názov školského časopisu po sčítaní hlasov vyhrala žiačka IV. MPS+MA Tatiana Simonová za názov EXNÁRKA, ktorá rovnako s veľkou usilovnosťou spolupracuje na tvorbe školského časopisu. Obom gratulujeme a želáme veľa tvorivých nápadov do ďalších čísiel školského časopisu!
Výhercovia obdržali sľúbené ceny. Reprezentačné „Fans“ predmety a voľné vstupenky do siete CINEMA CITY.

Mgr. Jozef Lukianov