Samostatný kurz ochrany života a zdravia pre tretie ročníky.

V dňoch 12-14.X. sa uskutočnil Samostatný kurz ochrany života a zdravia pre tretie ročníky. Prvý deň sme navštívili Múzeum športu na Junáckej ulici, kde si chlapci pozreli výstavu Slovenskí olympijskí športovci, prednášku a pozreli si videá a potom bol orientačný beh okolo Kuchajdy.

Na druhý deň sme navštívili Policajné múzeum a Bratislavský hrad. Na tretí deň si chlapci zastrieľali zo vzduchoviek na strelnici v SAV.

Mgr. Jana Hlinková