Exkurzia  – Primaciálny palác

6. októbra 2022 navštívila trieda II. ST Primaciálny palác v rámci technológie zhotovenia tradičných omietok. Budova je klasicistická palácová stavba na Primaciálnom námestí v Bratislave, niekdajšie sídlo ostrihomského arcibiskupa, najvýznamnejšia architektonická pamiatka uvedeného slohového obdobia v meste. Študenti si detailne prezreli celý interiér vrátane Zrkadlovej siene, salónikov s nesmierne vzácnymi tapisériami i kaplnku sv. Ladislava. Na záver dostali naši študenti pochvalu od sprievodkýň paláca za vzorné a milé správanie počas exkurzie. Ž. Kováčiková