Prehliadka starej Bratislavy a výstavy v Mirbachovom paláci

Dňa 22.02.2024 sa žiaci II.A+S a III.MPS+ML zúčastnili „Výstavy barokového umenia“ s Ing. T. Vychovalou a Ing. P. Novotným v Mirbachovom paláci. V rámci výstavy žiaci dostali odborný výklad so sprievodkyňou, ktorá im rozdala lístočky s rôznymi obrázkami a žiaci mali priradiť obrázky k expozíciám. V rámci hry žiaci kreslili, učili sa hľadať vo vystavených sochách a obrazoch línie diagonál a geometrických tvarov. Na konci výstavy sa presunuli do ateliéru, kde si sami vytvárali fotografie a nakoniec si ich aj vyvolali a zobrali so sebou – táto činnosť ich bavila najviac, ako vidieť aj na fotkách.

Vedenie školy