Návšteva NR SR

Žiaci I.MPS+ML a II.MPS+ML s učiteľmi Ing. Števove a PaedDr. Bujňákom absolvovali dňa 20.2.2024 prehliadku Bratislavského hradu a parlamentu. V rámci prehliadky dostali aj odborný výklad o histórii a mali možnosť si aj podebatovať s poslancami. Taktiež si mohli sadnúť do parlamentných lavíc a vyskúšať si, aké to je, čo sa všetkým nesmierne páčilo, ako môžete vidiet z fotiek.

Vedenie školy