Oznámenie

Vážení rodičia!   

Srdečne Vás pozývame na úvodné rodičovské združenie (triedne aktívy), ktoré sa bude konať dňa 01.10.2014 ( stredu) od 15.30 h v triedach podľa rozpisu zverejnenom pri vchode do budovy školy. Triednym aktívom bude predchádzať zasadnutie Rodičovskej rady od 15.00 h na č. 137.

Tešíme sa na stretnutie.

                                                                                                                                                                            Vedenie školy a pedagogickí zamestnanci