OZNÁMENIE OPRAVNÉHO TERMÍNU EČ A PFIČ MS 2016

Oznamujeme všetkým žiakom, ktorí sa majú zúčastniť opravného termínu EČ a PFIČ maturitnej skúšky, že termín a miesto konania je určené takto:
Slovenský jazyk a literatúra
Dátum – 6. september 2016 ( utorok )
Miesto – Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava

Anglický jazyk – úroveň B1
Dátum – 7. september 2016 (streda)
Miesto – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava

Nemecký jazyk – úroveň B1
Dátum – 7. september 2016 (streda)
Miesto – Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava

Žiaci, ktorí konajú EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa dostavia do príslušnej školy s platným občianskym preukazom!
Nástup na EČ je o 9,00 hod., nástup na PFIČ je o 12,00 hod.

Bližšie informácie poskytneme aj na t.č.02/32118053
Vedenie školy

OZNÁMENIE-opravná maturitná skúška  descargar-pdf_icono