OZNAM: Druhé kolo prijímacích skúšok – nadstavba

Druhé kolo prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry do dvojročného nadstavbového štúdia sa bude konať v stredu 31.08.2016 o 08:00 hod. v priestoroch strednej školy na Exnárovej 20.

Prihlášky akceptujeme do utorka 30.08.2016.