Olympiáda z anglického jazyka, 29.11. 2023

Dňa 29.11. 2023 sa konala na našej škole Olympiáda z anglického jazyka, ktorú zorganizovali učitelia anglického jazyka. Zúčastnilo sa na nej 21 žiakov zo všetkých ročníkov. Všetci zúčastnení preukázali svoju výbornú znalosť cudzieho jazyka. Absolútnym víťazom sa stal žiak III.MPS+MA, Michal Kováč. Na 2. mieste sa umiestnil žiak I.MPS+ML Šimon Tobola a na 3. mieste žiak II.MPS+ML Matej Modrovský. Vecné ceny pre víťazov boli odovzdané pánom riaditeľom.

Všetkým účastníkom olympiády srdečne gratulujeme a učiteľom anglického jazyka ďakujeme za skvelú organizáciu olympiády.

Vedenie školy