OLYMPIÁDA 2015

Dňa 21.4.2015 (UTOROK) sa na našej strednej škole uskutoční školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPIÁDA 2015“. Prebiehať bude v čase od 10:20 – 13:15 hod. v triede č. 27. Olympiáda je určená pre našich najtalentovanejších študentov z jazyka anglického. Sily v prekladoch si zmerajú všetky maturitné ročníky. Rozdelení budú do 2 kategórií (1., 2. ročník a 1. nadstavbový – I. kategória, 3., 4 a 2. nadstavbový ročník – II. kategória.) Tento rok bude opäť silná konkurencia, máme šikovných a motivovaných študentov, a tak sme nedočkaví, kto zvíťazí J.

Rozdelení budú do 2 kategórií (1., 2. ročník a 1. nadstavbový – I. kategória, 3., 4 a 2. nadstavbový ročník – II. kategória.) Súťaž bude  trvať tri 45 min. hodiny a traja najlepší v oboch kategóriách budú odmenení vecnými cenami. Výsledky budú vyhlásené do 2 dní od konania Olympiády v triede č. 27 – cez veľkú prestávku. Na priebeh olympiády bude dozerať Mgr. Nagyová.