Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Študenti odboru Pracovník marketingu – III. ročníka pod vedením Ing. Lenky Dohányosovej súťažili počas 27.-28. novembra 2013 na 16. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v NTC Bratislava.
V odbornom predmete cvičná firma si vymenili skúsenosti, získali zručnosti pri uzatváraní kontraktov, propagácii a komunikácii vo svojej cvičnej firme „ Koliba Maťka a Kubka“, s.r.o. – restaurant.

Krajiny Fínsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko zastúpené študentmi cvičných firiem dávali možnosť študentom uplatniť svoje vedomosti a komunikovať v anglickom jazyku, nemeckom jazyku a mnohým aj v španielskom jazyku. Nezabudnuteľná atmosféra podnikania ostáva motiváciou študentov na účasť v budúcom roku.

Ing. Lenka Dohányosová