„DUAL DAY 2“ Malacky 2019

Budene tam aj naša Exnárka a to dňa 26.3.2019, od 08:00 do 14:00.

Si siedmak, ôsmak či deviatak? Ešte váhaš pri výbere svojho povolania?

Ak chceš

  • vedieť čo je a ako prebieha duálne vzdelávanie,
  • zistiť ako funguje spolupráca firiem a stredných odborných škôl vo forme praxe,
  • získať informácie o aké študijné odbory je v regióne záujem
    alebo prostredníctvom prezentácií firiem a škôl nazrieť „za ich brány“,
  • „virtuálne“ sa pozrieť, kde bude prebiehať teoretická či praktická príprava v rámci štúdia,

tak príď na „DUAL DAY 2“ MALACKY 2019 a zapoj sa medzi 200 vybraných žiakov základných

škôl v okrese Malacky, ktorí sú prostredníctvom základných škôl na akciu prihlásení.