Diskusia o prevencii

V závere školského roka, keď sme všetci nasmerovaní predovšetkým na úspešné ukončenie našich celoročných aktivít, sme na hodinu v prváckych triedach prerušili úporné skúšanie a písanie písomiek a pozvali sme k nám kpt. Mgr. Katarínu Pichňovú, pracujúcu na oddelení prevencie a styku s verejnosťou OR PZ BA II. V piatok 17. 6. 2016 diskutovala so žiakmi I. A., I. ML + MA a I. MPS o všetkom, čo ich zaujímalo z hľadiska prevencie patologických javov, z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti žiakov v ich veku, ale aj o iných témach, ktoré sa spájajú s políciou a jej úlohou v našej spoločnosti. Počiatočné znechutenie nesúce sa v duchu „všetko sme už počuli“ sa napokon zmenilo na diskusie presahujúci čas hodiny, veríme teda, že sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavé a užitočné veci.

Mgr. Eva Gajdošová, PhD.