Deň otvorených dverí + Fotoreport

Dňa 28.02.2018 sme na našej škole pripravili „Deň otvorených dverí”.

Bol určený širšej verejnosti, predovšetkým súčasným žiakom deviateho ročníka základných škôl, ich rodičom, zákonným zástupcom, výchovným poradcom základných škôl, ale aj iným žiakom a záujemcom o štúdium, ktorí zvažujú a následne sa rozhodujú, v ktorej škole a aký odbor chcú študovať v budúcnosti.

Potešil nás záujem všetkých, ktorí prijali ponuku navštíviť našu školu s cieľom dozvedieť sa čo najviac o štúdiu konkrétnych odborov – konkrétneho odboru a zároveň so záujmom zoznámiť sa s prostredím školy, s jej atmosférou, klímou, ktorá pri výbere školy a budúcej profesie tiež často hrá pre mladého človeka a jeho blízkych veľmi dôležitú úlohu.

Našim cieľom totiž je, aby absolventi našej školy získali nielen kvalitné vzdelanie, na ktorom môžu v živote stavať, ale aby sme sa všetci v procese jeho nadobúdania – štúdia cítili užitočne a príjemne.

Aj preto sme pre všetkých pripravili veľké množstvo informácií o možnostiach štúdia na našej škole formou prezentácií v triedach skúsenými učiteľmi, praktické ukážky v odborných učebniach a v dielňach odborného výcviku majstrami odborného výcviku, informačné letáky o konkrétnych odboroch ako aj neformálne rozhovory s našimi študentami. Poradenské rozhovory a informácie týkajúce sa problémov v učení a možnostiach integrácie na našej škole poskytoval sociálny pedagóg školy.

Ako už tradične, všetci účastníci DOD dostali malé občerstvenie.

Vieme si oceniť aj prejavený záujem o fungovanie našej školy a zodpovedný prístup našich návštevníkov DOD pri dôležitom rozhodovaní sa pri výbere školy.

Deň otvorených dverí aj preto vyvrcholil vyžrebovaním výhercov hodnotných cien.

Na odovzdanie cien náborovými pracovníkmi sa môžu tešiť žiaci z týchto škôl:

  1. Cena: tablet – žiak zo ZŠ Žitavská 1, Bratislava
  2. Cena: fotoaparát – žiačka zo ZŠ Rajčianska 3, Bratislava
  3. Cena: hodinky Smart Watch – žiak zo ZŠ Biskupická 21, Podunajské Biskupice
  4. Cena: USB kľúč – žiak zo ZŠ Biskupická 21, Podunajské Biskupice.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za návštevu našej školy. Veríme, že sme prispeli k tomu, aby ste sa Vy a Vaše deti pri výbere školy rozhodli správne.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom.

Radi poskytneme bližšie informácie všetkým záujemcom o štúdium na našej škole.

 

Mgr. Eva Trnkusová

Sociálny pedagóg