DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 14.02.2023

Srdečne Vás týmto pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční v utorok 14.02.2023 v čase od 08:00 do 15:00 hod. v priestoroch našej školy na Exnárovej ulici č. 20 v bratislavskom Ružinove. 

Je pre Vás pripravený zaujímavý program s organizovanou prehliadkou školy, prezentáciou a možnosťou osobných rozhovorov vašich rodičov s odbornými zamestnancami našej školy – poradenstvo, špeciálny pedagóg, náborový pracovník.

Ako bonus bude pripravený letový simulátor. Na záver drobné občerstvenie pre žiakov aj rodičov, žrebovanie vstupov o atraktívne ceny!

 

 

Ponuka odborov:

Učebné odbory 3-ročné:

autoopravár, elektromechanik, inštalatér, stolár, 

Študijné odbory 4-ročné:

mechanik PC sietí, pracovník marketingu, mechanik lietadiel.

Najväčšou devízou a prínosom pre študentov našej školy je odbornosť, ktorú nadobúdajú, nielen po teoretickej stránke ako na bežných stredných školách, ale hlavne praxou, alebo, ak chcete, odborným výcvikom, ktorý je z prevažnej miery realizovaný vo firmách a spoločnostiach. Kde inde sa mladý človek – študent strednej školy naučí viac ako za reálneho chodu v reálnej firme pod odborným dohľadom.

U nás je z čoho vyberať. Spolupracujeme s viac ako 60-timi spoločnosťami, firmami aj živnostníkmi od Malaciek cez Bratislavu až po Dunajskú stredu (Telekom, Letka Ministerstva vnútra SR, Tesco, BVS, ErsteGroup IT, IMPA, ……..). Pýtate sa prečo? No preto, lebo tak zabezpečíme našim študentom pohodlie vykonávania praxe v mieste bydliska, prípadne v jeho blízkom okolí. To má za následok úsporu času, financií a skvelého pocitu z domáceho prostredia pre študentov. Naviac je tento odborný výcvik platený, čo znamená, že študent za svoju odvedenú prácu dostáva finančnú odmenu vo vybraných učebných profesiách, starších ročníkov a to pravidelne každý mesiac. Absolútnou bombou je možnosť okamžite získať prvé pracovné miesto po skončení štúdia a to práve v spoločnosti, v ktorej študent praxoval !

Zdá sa Vám to nemožné? Vyštudovať vyhľadávané odbory, získať prax počas štúdia, zarobiť peniaze a naviac získať svoje prvé pracovné miesto? Je to možné, príďte sa k nám o tom presvedčiť !