Beseda so psychológom s pánom Mgr. Brichtom

Dňa 17.01.2024 sa trieda I.I+S vybrali s triednou učiteľkou Ing. Tatianou Vychovalou na besedu ku psychológovi Mgr. Brichtovi. Pán Mgr. Bricht sa na prednáške zaoberal s dvoma dôležitými témami: 

 1. Autorita učiteľov:
  • Pán Mgr. Bricht vysvetlil žiakom, čo znamená autorita učiteľov. Poukázal na to, že učitelia majú špeciálne miesto v škole a sú zodpovední za vedenie a vzdelávanie žiakov.
  • Diskutovali o tom, že rešpekt voči učiteľom je dôležitý pre dobré vzťahy v triede. Žiaci sa mali zamyslieť nad tým, ako môžu prejaviť úctu voči učiteľom a prečo je to dôležité.
  • Pán Mgr. Bricht sa podelil o príklady situácií, kedy je dôležité rešpektovať autoritu učiteľov, napríklad počúvať ich pokyny, rešpektovať školský poriadok a dodržiavať pravidlá.
 2. Omamné látky:
  • Beseda pokračovala témou omamných látok. Pán Mgr. Bricht informoval žiakov o nebezpečí drog a alkoholu.
  • Diskutovali o tom, aké následky môže mať užívanie omamných látok na zdravie a život. Žiaci sa mali zamyslieť nad tým, prečo je dôležité odmietnuť ponuky drog a alkoholu.
  • Pán Mgr. Bricht im poskytol informácie o dostupných zdrojoch pomoci a prevencii, aby sa mohli obrátiť na odborníkov, ak by mali akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa omamných látok.

Táto beseda mala za cieľ osvietiť žiakov a pomôcť im lepšie porozumieť týmto dôležitým témam. 🌟