AQUA THERM NITRA 2023

Žiaci tried II. I a I.I sa dňa 8.2.2023 zúčastnili Veľtrhu vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky.

Bola to akcia vyprofilovaná iba z oblasti technického zariadenia budov na Slovensku s najväčším zastúpením domácich a zahraničných výrobcov, zastupujúcich firiem a dodávateľov služieb.

Vedenie školy