9. máj – deň Európy

DEŇ EURÓPY 2024 v Bratislave

Bratislava si vo štvrtok, dňa 9.5.2024 pripomenula Deň Európy, teda symbolické narodeniny Európskej únie. Pre obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta bol pri tejto príležitosti pripravený program v Starej tržnici na Námestí Nežnej revolúcie. Jeho súčasťou sú workshopy, kvízy, hry či súťaže, ale aj informačné stánky členských krajín EÚ. Program je tiež zameraný na blížiace sa júnové voľby do Európskeho parlamentu.

Dňom Európy si podľa vedúceho Kancelárie EP na Slovensku Roberta Sermeka obyvatelia zároveň pripomínajú Schumanovu deklaráciu. Odštartovala modernú európsku integráciu a viedla k vytvoreniu súčasnej EÚ ako mierového a demokratického projektu. Tohtoročné oslavy Dňa Európy sú podľa neho výnimočné aj tým, že sa odohrávajú v čase, keď si pripomíname 20. výročie vstupu Slovenska do EÚ.

Z našej školy sa na podujatia zúčastnili tri triedy I.MPS+MA, I.MPS+ML a III. MPS + MA s p. učiteľkami: Ing. Števove, Mgr. Nagyová a Ing. Dobošová. Program bol naozaj bohatý a zmysluplný, zástupcovia krajín EÚ v jednotlivých stánkoch pripripravili pre návštevníkov množstvo kvízov s možnosťou vecných odmien a to i v prípade nie vždy správne zodpovedaných otázok. Naši študenti sa aktívne zapojili do množstva kvízov, či už digitálnou formou, alebo v podobe vyplnenia písomného formulára v slovenskom, ale i anglickom jazyku.

Počas podujatia sa študenti dozvedeli, prečo je dôležité voliť v európskych voľbách (8. 6.). Rovnako tak, čo znamená jednotný európsky trh, čo je Erasmus+, čo robí Európsky orgán práce (ELA) či Európa pre klímu. Študenti si mohli zasúťažiť a dozedieť sa správnu odpoveď na otázku, čo je finančná a digitálna gramotnosť, alebo ako sa šetrí energia. Tí akčnejší sa mohli pridať v rámci kultúrneho programu na školu street tanca organizovanou Lacim Strajkom a jeho tančnou skupinou. Podujatie ukončil popoludňajších hodiných koncert Zuzany Smatanovej.

Organizátorom Dňa Európy v Bratislave je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Európskym orgánom práce a Európskou investičnou bankou..

Pôvodnými zakladajúcimi členmi EÚ boli Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. Prvé rozšírenie nastalo v roku 1973. Slovensko vstúpilo do EÚ v roku 2004. Zatiaľ posledné rozšírenie únie bolo v roku 2013, keď sa stalo členom Chorvátsko. V súčasnosti tvorí EÚ 27 krajín.

Vedenie školy