Divadelné predstavenie Plešivá speváčka

Dňa 28.2.2023 trieda III.ML+MA navštívila divadelné predstavenie:

Eugene Ionesco: Plešivá speváčka

Vyprázdnenosť medziľudských vzťahov. Pózy a klišé. Život v nezmyselných schémach. Uviaznutie v stereotypoch správania. Konzum. Potreba spotrebovávať. Lákadlá mediálneho sveta. Klamstvá sociálnych sietí. To, čo sa zdalo byť absurdné a nezmyselné v minulom storočí, stáva sa realitou v 21. storočí. Žijeme teda absurditu? A sú naše životy nezmyselné? Na to si musí odpovedať zaiste každý sám.  Priepasť medzi obsahom života a jeho vonkajšími prejavmi sa stále viac prehlbuje. Vo svete, kde si mnohí, otázky o podstate a zmysle našich životov už ani nekladú, a kde slová strácajú svoj význam, sa tak chtiac, či nechtiac, stávame postavami absurdnej hry, ktorú akoby Eugene Ionesco napísal práve dnes a práve pre nás. Preto ju môžeme nazvať okrem nadčasovej aj vizionárskou hrou.

Divadelné predstavenie nás nadchlo, či už po stránke hereckých výkonov jednotlivých predstaviteľov, tak aj po obsahovej stránke a myšlienkového odkazu autora.

Mgr. Ivana Mračková

 

  

 

Prednáška na tému, alkohol, tabak, žuvací tabak, drogy, ich závislosti a iné riziká

Dňa 15.02.2023 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá prednáška na stále pálčivejšiu tému: „Alkohol, tabak, žuvací tabak, drogy, ich závislosti a iné riziká“.

Zaujímavú prezentáciu a diskusiu viedla npor. Ing. Miroslava Beranová (Skupina prevencie OR PZ BA II).

Zúčastnili sa jej žiaci III.MPS, III.A+I, I.MPS+MA, I.MPS+ML.

Ďalšou súčasťou tejto preventívnej aktivity boli aj praktické ukážky práce psovoda a policajného psa pri vyhľadávaní omamných látok v teréne.

Prezentácia žiakov zaujala, dozvedeli sa mnoho nových informácií.

Veríme, že pre mnohých zúčastnených budú poskytnuté informácie a fakty dobrou inšpiráciu na zamyslenie v tejto zložitej téme.

Ďakujeme za skvelú akciu.

Realizovaná prednáška s praktickými ukážkami bola voľným pokračovaním prevenčných aktivít na našej škole.

Prirodzene tak nadväzovala na dokument „Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach“ (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Obsah tejto smernice mali možnosť konzultovať žiaci našej školy s pedagogickými zamestnancami a odborným zamestnancom našej školy.

Závislosti aj šikana sú témy, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti.

Naším cieľom je zmysluplne o nich hovoriť, viesť mladých ľudí, teda aj našich žiakov, k správnym rozhodnutiam.

Vedenie školy

 

 

EXKURZIA SWAN

V utorok dňa 29.11 sme navštívili s majstrom odborného výcviku v datacentre firmy Swan – telekomunikačný operátor. Vo firme nám bol pridelený jeden pán, ktorý nás sprevádzal celou exkurziou. Na začiatku vysvetľoval čo  robia a ako tá firma funguje. Hovoril o tom ako prepájajú telefónne hovory alebo dáta ktoré prechádzajú medzi nimi alebo počítačmi užívateľov.  Previedol nás cez serverovňu v ktorej bolo veľmi teplo ale v určitých uličkách bolo chladno kvôli chladeniu rackov. Vysvetlil nám a ukázal ako u nich funguje hasiaci komplex ktorý je pripojený k niekoľkým veľkým tlakovým nádržiam s hasiacim plynom a to že tam majú aj vlastný a náhradný zdroj energie (UPS aj dieselagregáty). Hasiace zabezpečenie  kontrolujú každé dva roky.  Ak v celej budove náhodou vypadne prúd tak kamery dokážu kontrolovať  24 hodín bez energie.

Tomáš Kollár

_____________

Na exkurzií som videl, veľmi veľa serverov, extrémne sa mi to páčilo, dosť ma zaujímali tie chladné uličky, dosť sa s tým vyhrali, videli sme veľké batérie, hasiaci systém a dva veľké motory ktoré slúžili na výrobu energie. Každá miestnosť musela mať určitú vlhkosť a filtrácie na výrobu nevodivej vody, filtrovala mineráli ktoré sú vlastne vodivé vo vode, čiže voda nie je vodivá, ale tie mineráli v tej vode robia tu vodu vodivú veľmi veľká zaujímavosť, všetko tam bolo pod veľkým napätím a zaujalo ma to asi najviac doposiaľ všetkých exkurzií za celé 4roky.

Michal Kovačovský 4.MPS+MA

_____________

V utorok dňa 29.11 sme s pánom Koišom boli vo firme Swan. Jeden pán nás sprevádzal celou firmou. Na začiatku vysvetľoval čo všetko robia a ako tá firma funguje. Hovoril o tom ako napríklad prepájajú telefónne hovore alebo dáta ktoré prechádzajú medzi nimi alebo počítačom. Previedol nás cez serverovňu v ktorej bolo veľmi teplo ale v určitých uličkách bolo chladno kvôli chladeniu rackou.

Vysvetlil nám a ukázal ako u nich funguje hasiaci komplex ktorý je pripojený k niekoľkým veľkým nádržiam a to že tam majú aj vlastný a náhradný zdroj energie. Hasiace zabezpečenie pravidelne kontrolujú každé dva roky. Pre prípad tam majú aj plastové tyče pre prípad keby niekoho zasiahol prúd aby ho vedeli zachrániť. Ak v celej budove náhodou vypadne prúd tak kamery dokážu kontrolovať okolie 24 hodín bez energie. Ku koncu nám ukázal ako majú vzadu uchované 2 veľké cca 5 tonové motory a veľkú nádrž s naftou a diesel agregátmi ktoré mali elektrický výkon 2,5 MW.

Jánošík, Bittner