VYHRAJ !!!
NA INDIVIDUÁLNOM DOD

Pani M. Dömény bude priebežne navštevovať všetky základné školy, kde Vám dá k dispozícii malý letáčik – lístok, ktorý si prineste so sebou vyplnený na dohodnutý termín individuálneho DOD.

Pri návšteve školy ho vhodíte vyplnený do žrebovacej urny a dňa 9.12.2022 budú vyžrebovaní výhercovia hodnotných cien. V prípade, že nedostanete tento lístok na ZŠ, tak si ho môžete vytlačiť aj na našej stránke alebo Vám ho dáme pri vstupe do školy.

LETÁČIK – LÍSTOK 

 

Leták A3 2022 23

Leták A4 2022 23

Leták A5 2022 23

Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-alebo-plnoletého-žiaka-o-bezinfekčnosti

 

 

Zbierka BIELA PASTELKA

Mgr. A. Nagyová

Dňa 23.9.2022 ako každoročne, sa naša škola zapojila do zbierky „Biela pastelka“. Je to zbierka, ktorá sa uskutočňuje na pomoc slabozrakým a nevidiacim. Za príspevok, ktorý vyzbierajú dobrovoľníci, majú možnosť si kúpiť pomôcky a vybavenie slúžiace na skvalitnenie a lepšiu integráciu ich života.

Týmto chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa tejto dobrovoľnej zbierky zúčastnili, menovite zo IV. MPS+ML: Markovi Štefancovi, Kristiánovi Linderovi, Tomášovi DobiašoviMatúšovi Surovčekovi a z II.ST+STR+PRS: Samuelovi Kováčovi a MariánoviŠintalovi. Študenti vytvorili 3 tímy a vyzbierali pekný finančný príspevok na stanovištiach: LIDL Ružinovská, Nemocnica a poliklinika Ružinov a Miestny úrad Ružinov. Organizačne priebeh zbierky zabezpečili triedne učiteľky Mgr. A. Nagyová a Ing. T. Vychovalá.