Výsledky olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2022“

Dňa 17.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2022“. Zúčastnilo sa jej 22 študentov z predmaturitných ročníkov: I.ST+STR+PRS, II. ST+STR+EN, III. MPS+ML, IV.MPS+ML. Súťažili v rôznych gramatických disciplínach, ktorých obtiažnosť sa pohybovala na úrovni B1 – B2 a slohovom útvare v rozsahu do 120 slov. Úlohy boli tento rok náročnejšie, nakoľko sme mali 2- ročnú pauzu kvôli dlhodobému dištančnému vyučovaniu v dvoch predchádzajúcich rokoch. Niektorí študenti zvládli test so cťou, iní budú musieť v gramatike zabrať viac, ak chcú úspešne zvládnuť písomnú časť maturity v anglickom jazyku.

Študentom ďakujeme za účasť a tým najlepším GRATULUJEME ! Tu sú výsledky:

  1. miesto – Dávid HERÉNYI (II.ST+STR+EN)
  2. miesto – Erik OLŠAVSKÝ (III.MPS+ML)
  3. miesto – Marek SOHA (IV.MPS+ML)

 

Udelili sme ešte cenu útechy 2 žiakom s rovnakým počtom bodov hneď za víťazmi a to:

  1. miesto A – Štefan LASAB (III.MPS+ML)
  1. miesto B – Igor ČUHÁK (I.ST+STR+PRS)

 

OFICIÁLNE VYHLÁSENIE VÍŤAZOV A ODOVZDANIE CIEN

24.2.2022 o 11:05 CEZ VEĽKÚ PRESTÁVKU v tr. č. 161

Mgr. Andrea Nagyová, English teacher

 

 

 

Divadelné predstavenie Konvália v prevedení Divadla Ludus

Zaujímavé divadelné predstavenie pre školy, ktorého sa 22.2.2022 zúčastnili i žiaci našej školy, pripravilo divadlo Ludus. Divadlo vo svojom repertoári spracúva mnohé literárne témy, ktoré sú povinnou literatúrou pre žiakov stredných škôl. Herci pútavou a citlivou formou prepájajú divadlo s maturitnými témami a preto sú inšpiráciou nielen pre súčasných stredoškolákov. Pre budúcich maturantov je to mimoriadna príležitosť, ako si k literárnym dielam vytvoriť pozitívny vzťah, lebo vieme, že študenti čítajú omnoho menej, než v minulosti, a prostredníctvom bohatých obrazov a hereckých sugestívnych výkonov si ich môžu lepšie zapamätať. Keďže divadlo si prenajíma scénu divadla L+S v centre mesta, obohatili sme náš kultúrny zážitok aj o kratšiu prechádzku po starom meste – pod Michalskú bránu, Hlavné námestie a úzkymi uličkami popri Františkánskom kostole, kde sme si spravil aj pár fotiek.

V predstavení Konvália ide o biografický román Denisy Fulmekovej – Konvália, zakázaná láska Rudolfa Dilonga. Príbeh Vali Reiszovej, mladej poetky zo židovskej rodiny, ktorá sa zblíži s františkánskym mníchom a exponovaným slovenským básnikom Rudolfom Dilongom. Svoju spoločnú umeleckú tvorbu, svoj ľúbostný vzťah a neskôr rodinný život museli po celú dobu skrývať. Najskôr pre spoločenskú neprípustnosť, potom aj z politických a existenčných dôvodov. Napriek všetkým prekážkam však Vali počas vojnového slovenského štátu vydala dve zbierky básní, porodila Dilongovi dcéru a prežila besnenie holokaustu. Pred deportáciou ju zachránilo Dilongove spoločenské postavenie, no práve preň musel Dilong po vojne emigrovať.

Do pozornosti by som rada uviedla knihu, ktorá sa v súčasnosti nachádza na pultoch vydavateľstva Martinus v Bratislave a práve tento román sa stal podkladom k divadelnému predstaveniu, ktoré si žiaci po dlhej dobe covidových zákazov, vychutnali a niektorí, ako sa mi priznali, po prvýkrát v živote…

Do marcového programu je zaradené svetoznáme dielo Ericha Maria Remarqua Na západe nič nové, ktoré sa taktiež chystáme navštíviť, tentokrát so žiakmi maturitných ročníkov.

22.2.2022, Mgr. A. Nagyová