Naše stužkové slávnosti

Piatok 26.10.2018 bol ten deň, ktorý sa navždy zapíše do našich pamätí. Po množstve hádok a nekonečného dohadovania sa nám konečne podarilo zrealizovať našu Stužkovú slávnosť. Napriek tomu že program aj detaily boli riešené v tej najposlednejšej chvíli veríme, že si ju všetci naši hostia užili a bavili sa. Viem že my študenti sme si ju užili na 100% a aj keď to malo od dokonalosti ďaleko, veríme že v chaose je isté čaro.

Obvodné kolo SŠ v stolnom tenise

Dňa 14.11.2018 sa konalo obvodné kolo stredných škôl v stolnom tenise. Tento rok nám finále ušlo len o chlp, ale aj tak sme boli vyrovnaným súperom. Toto sú naši žiaci, ktorý sa zúčastnili turnaja: Lukianov, Majer, Sýkora a Paraska.

Deň otvorených dverí – 20.11.2018

Deň otvorených dverí sa stal dlhoročnou výbornou formou prezentácie našej školy. Tento rok sa DOD uskutočnilo dňa 20.11.2018. Naša škola privítala mnohých deviatakov (73), ich rodičov, priateľov či odborníkov z rôznych oblastí.

V príjemnej a neformálnej atmosfére návštevníci mohli zažiť nielen stretnutie s pedagógmi a majstrami odborného výcviku, ale aj priamy kontakt s firmami, v ktorých študenti absolvujú prax (Tesco, Telekom, Mikona). Spestrením tohtoročného dňa otvorených dverí bola aj účasť zástupcov Armády SR, kde sa môžu absolventi našej školy tiež uplatniť. Veríme, že učebné a študijné odbory, prezentované na tohtoročnom DOD zaujali žiakov zo ZŠ natoľko, že sa s nimi opäť stretneme na zápise a otvorení školského roka 2019/20.

Bohatý program bol pripravený v priestoroch celej školy a dielni, ktorými žiakov previedli naši zamestnanci a naši štvrtáci. Informácií bolo veľa, a ešte viac diskusií a preto sme ich obohatili o zábavu spojenú s možnosťou zapojiť sa do žrebovania o zaujímavé ceny.

Ďakujeme všetkým, že ste prišli.

A na záver mená šťastných výhercov:
1. miesto – dron (X5HW) – Daniel Jukl
2. miesto – tablet (HUAWEI) – Tomáš Pekár
3. miesto – slúchadla (PIONEER) – Kristína Bednáriková
4. miesto – smart hodinky (SMARTWATCH) – Martin Baran

Gratulujeme.

Ceny výhercom odovzdajú zástupcovia z našej školy priamo na základnej škole, ktorú navštevujú.

Pár viet od sociálneho pedagóga

Dňa 8.11.2018 sa v Múzeu dejín mesta – Stará radnica na Primaciálnom námestí v Bratislave konal odborný seminár pre sociálnych pedagógov na Slovensku pod názvom Aktuálne problémy v sociálnej pedagogike a v oblasti profesie sociálnych pedagógov na Slovensku. Poskytovateľom bolo Metodicko-pedagogické centrum RP MPC Bratislava, Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Asociácia sociálnych pedagógov, o.z., Múzeum dejín mesta – Stará radnica: Múzeum mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 3, Bratislava.

Odborný garantom podujatia bola Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. vedúca Katedry pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici (obr. č.1), ktorá bola zároveň aj prednášajúcou spolu      s PaedDr. Darinou Bačovou, zástupkyňou riaditeľky RP MPC Bratislava.

Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. patrí medzi tých vzácnych ľudí, ktorí stáli pri etablovaní sociálnej pedagogiky na Slovensku, pokračuje v  zložitom procese jej vývoja i súčasnosti a od leta 2018 je predsedníčkou vzniknutej Asociácie sociálnych pedagógov, o.z. na Slovensku.

Vzácnym hosťom bola aj prof. PhDr. Emília Kratochvílová, CSc (obr.č2), ktorá sa venuje rozvoju Pedagogiky voľného času na Slovensku.

Cieľom seminára bolo priblížiť aktuálne problémy sociálnej pedagogiky a profesie sociálny pedagóg na Slovensku.

Uvedené témy prednášajúcich rozprúdili živú a tvorivú diskusiu s účastníkmi seminára, ktorí pricestovali z celého Slovenska.

Čas ukázal, že otázka už neznie tak, či potrebujeme sociálnych pedagógov, ale ako reálne a prakticky zabezpečiť aby sa stali akousi povinnou výbavou každej školy či podobného zariadenia na Slovensku.

Čerešničkou na torte bola ponúknutá prehliadka časti Múzea dejín mesta – Stará radnica na Primaciálnom námestí a predstavenie projektu Príbeh Starej radnice – virtuálna hra s fyzickým rozhraním (obr. č.3 a č.4), ktorý vďaka inovatívnemu a tvorivému prístupu jej tvorcov a prednášajúcich dokáže zaujímavo a pútavo priblížiť históriu mesta Bratislava ako pre malých tak i veľkých. Pekná ukážka ako sa možno učiť a naučiť hrou.

Tento seminár opäť potvrdil skutočnosť, že na Slovensku žijú tvoriví, trpezliví a schopní ľudia, ktorí svoju profesiu chápu hlavne ako poslanie pomáhať s víziou niečo po sebe zanechať.

 

Mgr. Eva Trnkusová,

sociálny pedagóg, výchovný poradca