Školský parčík oficiálne otvorený

Sme veľmi hrdí a vždy podporíme, že v rámci odborného výcviku našich žiakov všetkých odborov spolu s majstrami odbornej výchovy navrhli a začali na jar tohto roka realizovať vlastnú oddychovú zónu – žiacky parčík so skalkou, ktorú môžu obdivovať a navštevovať aj rodičia a priatelia školy. Dňa 23.05.2018 bol tento parčík oficiálne otvorený. Podpora tohto návrhu smerovala hlavne k tomu, aby žiaci získali zručnosť pri rôznych prácach, ale hlavne, aby sa u nich vytvoril kladný vzťah k prírode.

OLYMPICS IN ENGLISH 2018

V dňoch 26. – 27.3.2018 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2018“. Olympiády sa zúčastnilo 41 žiakov z I., II. a III. ročníkov. Toto podujatie bolo, je a bude určené pre našich najtalentovanejších študentov z jazyka anglického. Sily v gramatike a tvorbe eseje i role-play situácie si zmerali nielen maturitné ročníky, ale i šikovní žiaci z 3-ročných učebných odborov. Na priebeh celej Olympiády dozerala p. Mgr. Nagyová. Po náročnom vyhodnotení prác oznamujeme víťazov.

Víťazmi tohtoročnej Olympiády v AJ sa stali:

  1. miesto: Patrik DIBUZ z I. E+I+S s počtom bodov 56 z maximálneho počtu 70
  2. miesto: Dominik FUTO z III. MPS s počtom bodov 54 z maximálneho počtu 70
  3. miesto: Matej KOSTELNÝ z II. ML+MA s počtom bodov 52,5 zo 70

Víťazom sme odovzdali v kancelárii riaditeľa školy diplomy a vecné ceny.

Absolútny víťaz súťaže Patrik Dibuz bude našu školu reprezentovať na Mestskom kole súťaže Olympiáda v AJ 2018.

Všetkým víťazom GRATULUJEME!