Polročné ocenenia

Tridsiaty prvý január býva dňom, kedy sa žiaci dozvedia, aké výsledky vo vyučovaní dosiahli v prvom polroku, ale je to aj deň, kedy sa žiaci oceňujú za mimoriadne výsledky v škole aj mimo nej. Na návrh pedagogickej rady boli mnohí žiaci ocenení pochvalami. Za mimoriadne výsledky, ktorými úspešne reprezentujú nielen seba, ale aj našu školu boli navyše ocenení títo žiaci:

Andrej Mesík – II.I+S trieda

za vynikajúce výsledky na domácich aj zahraničných súťažiach v silovom trojboji

Lukáš Dóka – II.I+S trieda

za vynikajúce výsledky na domácich aj zahraničných súťažiach v cezpoľnom behu

Jozef Vas – II.MPS trieda

za vynikajúci výsledok v informatickej súťaži iBobor, kde dosiahol percentil 94

 

V kancelárii riaditeľa školy im vecné dary – SMART hodinky odovzdal Ing. Pavol Hanuska – generálny riaditeľ školy.

Všetkým oceneným blahoželáme.

 

 

Karting na školách

Dňa 31.1.2018 prebiehalo 1. finálové kolo súťaže Karting na škole, do ktorého postúpili 5 žiaci z našej školy. Súťažilo sa na motokárovej dráhe v Petržalke, kde súťažiaci predviedli svoje jazdecké zručnosti na motokárach. Získané body sa im pripočítali k výsledkom z predchádzajúcich kôl. A kto je z našich najlepší? Zo štyridsiatich účastníkov finálových kôl je zatiaľ na veľmi peknom 11. mieste Samuel Šterbinský. Držíme palce všetkým našim reprezentantom v ďalších finálových kolách, ktoré budú 8.2.2018 a veľké finále 28.2.2018.

 

Fotoreport: Exkurzia v kombinovanej paroplynovej elektrárni

Dňa 30.1. 2018 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie paroplynovej elektrárne spojenej so solárnou v meste Senec časť Červený majer. Exkurzie sa zúčastnili žiaci prvého a tretieho ročníka učebného odboru elektromechanik, žiaci druhého ročníka študijného odboru MPS a žiaci nadstavbového štúdia elektrotechnika.
Exkurzia splnila svoj účel, sprevádzajúci personál nám podrobne povysvetľoval činnosť zariadenia elektrárne a jej výhody na životné prostredie.