Kariéra a emócie

Koncom marca a začiatkom apríla navštívili mladí podnikatelia našu školu aby odovzdali naším žiakom skúsenosti s prácou s emóciami, typológiami ľudí  a prípravou na personálny pohovor. Pán Marián Lipovský s pánom Rendošom sa zaoberajú informáciami z  finančného trhu, ktoré posúvajú ich skoro 25 tisícom spokojných  klientov, s ktorými úzko spolupracujú a za 12 rokov vybudovali sieť o takmer 200 ľuďoch, ktorí pracujú v tejto brandži a poskytujú ich klientom informácie z finančného trhu na rôznych pozíciách, od klientskeho pracovníka po malý, stredný a top manažment. Majú skúsenosti s headhuntingom a recruitingom, v rámci ktorých absolvovali pohovory s tisíckami ľudí.

Druhá časť ich práce spočíva vo výučbe osobnostného rozvoja, prostredníctvom ktorej aj naším študentom odovzdali  kúsok ich pohľadov na podnikanie v praxi, na vytváranie  spoločenskej zodpovednosti, na hodnoty a osobnosť mladých študentov a motivovali ich k tomu, aby zobrali zodpovednosť do vlastných rúk a sami rozhodli o svojej budúcnosti.

Ing. Mária Kostolná

Olympiáda – vyhodnotenie

Tak a máme tu víťazov !

Dňa 29.4.2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v AJ. Zúčastnilo sa jej 44 najlepších študentov v anglickom jazyku. Takáto vysoká účasť bola prvýkrát v histórii tohto podujatia.

Súťažilo sa v preklade z angličtiny do slovenčiny a naopak. Témy boli tematicky veľmi aktuálne a adekvátne náročné. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií: Skupina A – prvé a druhé ročníky a prvé nadstavbové a skupina B: tretie a štvrté ročníky a druhý nadstavbový. Na vypracovanie zadania mali dve vyučovacie hodiny. Maximálny počet bodov, ktorý sa dal získať bolo 10. Tento krát sme mali čo robiť aj my, učitelia anglického jazyka. Po dôkladnom preštudovaní prekladov sme vyhlásili nasledovných víťazov:

Skupina A:

  1. miesto: Richard Kubáč (II. MPS) – 10 b
  2. miesto: Nikolas Mesárosz (II.ML+MA) – 9 b
  3. miesto: Dušan Baran (II. MPS) –8,5 b

          Denis Novoveský (II.E+I) – 8,5 b

 

Skupina B:

  1. miesto: Zoltán Mésároš (IV.MPS+MA) – 10 b
  2. miesto: Jozef Fučík (IV.MPS+MA) – 10 b
  3. miesto: Peter Zakov (III.MPS+ML+MA) – 9 b

          Alex Flóra (III.MPS+ML+MA) – 9 b

 

Víťazom blahoželáme, p. učiteľka Mgr. Nagyová odovzdá osobne ceny víťazom.

Mgr. A. Nagyová