Posledné vysvedčenia odovzdané

Dnes prišiel rad aj na učebné odbory a úspešných absolventov. Ich vysnený deň „D“ konečne prišiel. Krásny slnečný piatok bol na odovzdávanie vysvedčení a ocenení ako stvorený. Špeciálne poďakovanie a vecné dary z rúk zriaďovateľa prevzali tí najlepší študenti, ktorým k skvelým výsledkom srdečne gratulujeme. Z mnohými sa ešte uvidíme v nadstavbovom štúdiu. Veľa šťastia, úspechov a krásne leto Vám želáme milí absolventi!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Diskusia o prevencii

V závere školského roka, keď sme všetci nasmerovaní predovšetkým na úspešné ukončenie našich celoročných aktivít, sme na hodinu v prváckych triedach prerušili úporné skúšanie a písanie písomiek a pozvali sme k nám kpt. Mgr. Katarínu Pichňovú, pracujúcu na oddelení prevencie a styku s verejnosťou OR PZ BA II. V piatok 17. 6. 2016 diskutovala so žiakmi I. A., I. ML + MA a I. MPS o všetkom, čo ich zaujímalo z hľadiska prevencie patologických javov, z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti žiakov v ich veku, ale aj o iných témach, ktoré sa spájajú s políciou a jej úlohou v našej spoločnosti. Počiatočné znechutenie nesúce sa v duchu „všetko sme už počuli“ sa napokon zmenilo na diskusie presahujúci čas hodiny, veríme teda, že sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavé a užitočné veci.

Mgr. Eva Gajdošová, PhD.

Športový deň

Týždeň sme na Exnárke ukončili športom. Byť v škole a neučiť sa je skvelý druh relaxu a plný osobných stretnutí v úplne inom podaní. Aj tento rok sme zmerali sily v rôznych disciplínach (hod granátom, streetball, nohejbal, futbal, florbal, streľba zo vzduchovky, stolný tenis, bedminton, orientačný beh, šachy…..). Nebolo dôležité z ktorej si triedy a či si žiak alebo učiteľ. Najdôležitejšia bola spolupráca a tímový duch. K tomu trocha hudby a humoru……jednoducho fajn zážitky pred začiatkom prázdnin. Tak teda športu zdar a blížiacemu sa koncu školského roka zvlášť!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.