Deň učiteľov

V piatok dňa 28. marca 2014 sa na našej škole uskutočnilo stretnutie zamestnancov školy a vedenia, kde sa okrem neformálnych spoločných rozhovorov a pripomenutia si tohto významného dňa, odovzdali aj ocenenia pedagógom za dlhoročný prínos a ich prácu. Plaketu J. A. Komenského získali učitelia Ing. Mária Kostolná, Ing. Marian Krebs a majster odborného výcviku Štefan Slovák.

 

Prezentácia Sanitas

Dňa 25.03.2014 sa na našej škole konala prezentácia spoločnosti SANITAS spol. s.r.o. Spoločnosť SANITAS spol. s.r.o. je slovenská výrobná spoločnosť, ktorá sa zaoberá PP-R (polypropylén) rozvodmi vody a kúrenia. Spoločnosť SANITAS spo. s.r.o. pôsobí na trhu už 22 rokov. Prezentácia obsahovala teoretickú časť o výrobe PP-R výrobkoch, ale i praktickú časť, kde odborní pracovníci spoločnosti SANITAS predviedli a naši žiaci si vyskúšali aj polyfúzne zváranie výrobkov. Ďakujeme spoločnosti SANITAS aj za materiálnu výpomoc PR-R rúr a tvaroviek pre ďalšie cvičné práce našich žiakov.

Bc. Daniel Kučera