Prezentácia Sanitas

Dňa 25.03.2014 sa na našej škole konala prezentácia spoločnosti SANITAS spol. s.r.o. Spoločnosť SANITAS spol. s.r.o. je slovenská výrobná spoločnosť, ktorá sa zaoberá PP-R (polypropylén) rozvodmi vody a kúrenia. Spoločnosť SANITAS spo. s.r.o. pôsobí na trhu už 22 rokov. Prezentácia obsahovala teoretickú časť o výrobe PP-R výrobkoch, ale i praktickú časť, kde odborní pracovníci spoločnosti SANITAS predviedli a naši žiaci si vyskúšali aj polyfúzne zváranie výrobkov. Ďakujeme spoločnosti SANITAS aj za materiálnu výpomoc PR-R rúr a tvaroviek pre ďalšie cvičné práce našich žiakov.

Bc. Daniel Kučera