Robotika na Exnárke

Dnes na našu strednú školu zavítali „ROBOTI“. Konkrétne spoločnosť RoboTech Vision s.r.o. v zastúpení pánov Ing. Martina Smoľáka a Ing. Petra Pásztó , PhD., ktorí predviedli našim žiakom odboru mechanik PC sietí možnosti uplatnenia sa v tejto modernej sfére. Robotika zasahuje do väčšiny priemyslu a dnes si už niektoré druhy pracovných výkonov bez robotov nevieme ani predstaviť. Od myšlienky cez vysokoodbornú prácu až po finálny výsledok však vedie dlhá a náročná práca. Zábavným a pútavým spôsobom sme sa však dnes dozvedeli, že táto cesta k uplatneniu sa v robotike nie je nedosiahnuteľná. Okrem prednášky a ponuky pokračovania v štúdiu pre našich žiakov na STU – Fakulte elektrotechniky a informatiky sme dostali aj pozvanie na exkurziu do Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU Bratislava a tiež  možnosť zúčastniť sa seminárov, školení či odborných krúžkov. Za pútavú prednášku a pozvanie ďakujeme.

Mgr. Jozef Lukianov