Prezentácia školy na mestskom úrade

V rámci dobrej spolupráce s Miestnym úradom Bratislava – Ružinov sa v dňoch 14.4.2014 a 15.04.2014 konala prezentácia našej školy spojená s predajom výrobkov našich žiakov. Zároveň ďakujeme vedeniu Miestneho úradu za poskytnutie priestorov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.