Písali vraj o našej škole…

V časopise STRECHÁR – November 2019 vyšiel článok o našej škole. Dozviete sa veľa zaujímavých informácií o histórii, profiloch učebných a študijných odborov. Autorkou textu je profesorka Ing. Mária Kostolná. Prajeme Vám príjemné čítanie.

 

 

 

 

 

Časopis Strechár