Odborný výcvik kamerou

odborny vycvikVitajte vo videoarchíve odborný výcvik pohľadom kamery.

V tejto časti nášho webového sídla, Vám budeme sprostredkovávať „videopohľady“ z odborného výcviku, aby ste mali konkrétnu predstavu , ako odborný výcvik, alebo ak chcete „prax“ na našej škole, alebo u externých firiem a spoločností prebieha. Videá každého učebného či študijného odboru budú postupne pridávané.

4- ročný študijný odbor :Mechanik lietadiel

 

4 – ročný študijný odbor: Pracovník marketingu

4 -ročný študijný odbor: Mechanik počítačových sietí