Mechanik lietadiel – 4-ročný študijný odbor

OD ŠK.ROKA 2024/2025 NEOTVÁRAME ODBOR DO ODVOLANIA

dsc_0309

Maturita, výučný list

Absolvent študijného odboru mechanik lietadiel je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri prevádzkovej údržbe, opravách a generálnych opravách lietadiel. Konkrétne ovláda diagnostiku lietadlových pohonných jednotiek, vykonáva prehliadky a prevádzkové šetrenia v súlade s typovými predpismi, vykonáva kontrolne práce a preskúšanie mechanických, elektrických a elektronických systémov, vystavuje doklady o údržbe, sleduje spoľahlivosť lietadiel …Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činnosti získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou , logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne alebo v tíme. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.

  • študijný odbor – maturita aj výučný list za 4 roky
  • exkluzívny a žiadaný odbor na trhu práce
  • uplatnenie absolventov na letiskách po celom svete /Slovensko, Česko, Rusko…./
  • počas študia je prax vykonávaná priamo na letiskách Bratislava, Boleráz…
  • v rámci regiónu jedine u nás môžete študovať v uvedenom odbore
  • žiakom pri študiu zabezpečujeme pracovný odev a obuv zdarma
  • žiakom poskytujeme príspevok na ubytovanie a tiež dopravu /autobusovú/ do školy
  • školné sa na našej škole neplatí

 Mechanik Lietadiel – študijné odbory

MECHANIK LIETADIEL

 

späť na: študijné odbory