Odborná exkurzia vedy a techniky

Výborná exkurzia , kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Žiaci mali príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje, každý z nich si odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Je to koncept, ktorý v sebe spája  školu, múzeum i zábavný park. Výborné!!!

Ing. Peter Novotný