JUVYR 2013

V dňoch 27. – 29. novembra 2013 sme sa v Národnom tenisovom centre v Bratislave, Príkopová 6 zúčastnili celoslovenského odborného podujatia určeného žiakom stredných odborných škôl a základných škôl – 22. ročník JUVYR. Na tomto podujatí sme propagovali a informovali záujemcov o možnostiach vzdelávania na našej škole , záujemcov sme podrobne oboznámili s podmienkami vzdelávania v učebných a študijných odboroch a pozvali sme ich na návštevu našej školy 6.12.2013 pri príležitosti konania Dňa otvorených dverí.
V rámci podujatia JUVYR , sme sa zapojili do Národného projektu: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie v rámci operačného programu vzdelávanie, financovaného z Európskeho sociálneho fondu a zabezpečili sme motivačné súťaže pre žiakov ZŠ, Škola mojej profesie.

Ing. Jaroslav Bažík – riaditeľ školy