iBobor vyhodnotenie

V dňoch 9.11. a 10.11. sa zúčastnilo 44 žiakov našej školy informatickej súťaže iBobor. Potrápili si hlavy, overili svoje vedomosti a mnohí aj s dobrými výsledkami.

Kategória Senior:

Filip Richter              III.MPS                   56,01 bodov, 89. percentil        Diplom úspešného riešiteľa!

Jozef Fučík              III.MPS                      46,69 bodov, 78. percentil

Ladislav Álló           III.MPS                      39,01 bodov, 61. percentil

Kategória Junior:

Erik Bagín                I.MPS                        50,69 bodov, 86. percentil       Diplom úspešného riešiteľa!

Patrik Dolník          I.MPS                        46,69 bodov, 80. percentil

Šimon Hrebík         I.MPS                        36,03 bodov, 60. percentil

Ing. Ján Kollár