Doktor Macbeth

V piatok 4.11.2016 sme navštívili v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava predstavenie Doktor Macbeth. Je november 1989. Prvý týždeň Nežnej revolúcie. Nikto zatiaľ netuší, ako to všetko dopadne. Doktor Macbeth je hra o moci. O tom, čo všetko je človek ochotný a schopný urobiť, aby ju získal. Hra o ľuďoch, ktorí považujú svedomie za zbytočnú príťaž a presvedčenie je len nástrojom na dosiahnutie osobných cieľov. Hra o túžbe ovládať životy iných. Títo ľudia použijú akýkoľvek režim, a pritom mu v skutočnosti neveria. Je im jedno, akej ideológii slúžia, lebo oni slúžia len sami sebe. Boja sa len jedného, že o svoju moc prídu. Preto urobia všetko, aby ju nestratili.

Zaujímavé spracovanie na motívy jednej z najslávnejších tragédií W.Shakespeara Macbeth.

Mgr. Mračková, Mgr. Machová a žiaci I.ML+MA, I.EN+PRS, II.STR+PRS