Nízkoenergetické stavby – výstava

V piatok 13. marca 2015 sa v hoteli Bratislava, uskutočnila výstavno – prezentačná akcia zameraná na nízkoenergetické a pasívne stavby. Prezentovať sa prišlo vyše 15 vystavovateľov. Prednášky na stavebnú tématiku boli moderné a zaujímavé hlavne v rámci energetickej úspornosti stavieb, čo je trendom našej doby. Bolo na čo pozerať a z vystavy si odnášame nejeden skvelý nápad do praxe. Za našu školu sa zúčastnili žiaci II. ST v doprovode majstra Štefana Slováka a organizátorky Ing. Želky Kováčikovej.