Bibliotéka

Niektoré tradície nás obťažujú a nie vždy sa nám chce napĺňať a opakovať ich. Už tradične však veľmi radi navštevujeme Bibliotéku, jednu z najväčších knižných udalostí roka na Slovensku. Nebolo tomu inak ani tento rok; vybrali sme sa tam dokonca viackrát.

Festival plný prednášok, prezentácií, diskusií, predajných akcií aj čítačiek autorov sa oplatilo navštíviť aj preto, že už sa nebudeme začudovane pýtať: „Daniel Hevier? A ten ešte žije?“ Áno, žije, zúčastnili sme sa krstu jeho novej knižky Škola po škole, videli a počuli ho naživo a utriasli si v hlave, že sa neučíme iba o mŕtvych ľuďoch. Viacero pódií na Bibliotéke však ponúklo kontakt nielen s beletristickými textami, ale aj s autormi odborných textov. Boli sme sa diskusii s vedcami z Historického ústavu SAV, ktorí nám priblížili podmienky fungovania Slovenska v rokoch 1939 – 1945, spracované aj v publikácii s rovnomenným názvom. Bonusom tohto predpoludnia bolo aj aktívne zapojenie sa našich žiakov do debaty. Za správnu odpoveď na otázku týkajúcu sa Slovenska počas druhej svetovej vojny vyhral Hugo Kupka z I. ML + MA práve uvedenú knižku s podpismi autorov. A napokon, nebol to iba deň o knihách, ale aj o spoločne strávenom čase pri spoločenských hrách, káve a rozhovoroch o všeličom.