ADIABATICKÉ CHLADENIE – prednáška

Dňa 2. apríla 2019 do našej školy zavítala zástupkyňa firmy CLIMAT s.r.o., ktorá má výhradné zastúpenie pre Slovensko a Českú republiku. Ing. Katarína Jašeková z tejto spoločnosti mala prednášku na tému Adiabatické chladenie. Žiaci sa oboznámili s produktami austrálskej firmy na veľkokapacitné chladenie, ktoré sa montuje na veľké výrobné haly, nakoľko má kapacitu chladenia od 20 tisíc m3 za hodinu. Adiabatické chladenie využíva na chladenie vodu, je to účinné ekologické chladenie s úsporou elektrickej energie a poskytuje stály prívod čerstvého upraveného vzduchu. Prednáška sa žiakom páčila, o čom svedčali mnohé otázky študentov na konci prednášky.