Výhercovia DOD

Predstavujeme vám výhercov nášho Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 14.novembra 2023. Osobne sme boli skvelé ceny odovzdať na základných školách v Ružinove, Senci, Lehniciach a v Rusovciach. Všetkým, ktorí nás tak príjemne privítali ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme!

Vedenie školy

 

Vyžrebovanie víťazov návštevníkov DOD 14.11.2023

Dňa 14. novembra sa formou DOD odprezentovala naša škola svojim návštevníkom a to žiakom 9. ročníkov ZŠ, ich rodičom a priateľom.

Návštevníci okrem prehliadky školy a dielní získali komplexné informácie o našej škole, o odboroch, ktoré ponúkame a o možnostiach uplatnenia sa po štúdiu.

Ako každý rok, aj teraz sme mali pripravený zaujímavý program, občerstvenie a v neposlednom rade losovanie o štyri hodnotné ceny – bluetooth speaker, smart hodinky, bezdrôtové slúchatka a rýchlonabíjačka

Ďakujeme všetkým zúčastneným, účasť bola hojná.

Ceny vylosované na DOD odovzdáme výhercom v najbližších dňoch priamo v základnej škole, ktorú navštevujú.

Výhercovia:

1. miesto – Tomáš B., ZŠ Drieňová, Bratislava

2. miesto – Vivien Z., ZŠ Lehnice

3. miesto – Filip B., ZŠ Rusovce

4. miesto – Jakub Ž., ZŠ J.G. Tajovského, Senec

 

vedenie školy