Slávnostné odovzdávanie vysvedčení

Dňa 7.6.2023 o 10:00 sa konalo na našej škole slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení troch končiacich ročníkoch a to IV. MPS+MA, IV.MPS+ML a II.ST+STR+PRS. Pani zástupkyňa pripravila maturitné vysvedčenia a výučné listy, ktoré žiaci dostali tento rok v elegantných obaloch. Napriek tomu, že slávnostnej ceremónie sa zúčastnila za vedenie iba p. zástupkyňa Ing. Šimková a triedni učitelia p. Mgr. Nagyová a p. Ing. Vychovalá, preberanie vysvedčení a výučných listov vďaka nim bolo pripravené dôstojne, ako prináleží danej príležitosti. Pani zástupkyňa, Ing. Šimková otvorila ceremoniál a každému žiakovi odovzdala osobne vysvedčenie spolu s výučným listom. Na záver sa všetkým úspešným maturantom prihovorila a popriala všetko dobré do ich ďalšieho profesionálneho i súkromného života. Žiaci jej na oplátku odovzdali kyticu s poďakovaním. Ceremoniál sme ukončili slávnostným prípitkom šampanským a poďakovaním sa žiakov triednym učiteľkám za ich námahu a podporu počas 4 – 5 rokov ich štúdia a pomoc pri úspešne zvládnutých maturitných skúškach.

Pridám ešte malý postreh nás, triednych učiteliek. 4 – 5 rokov práce s jednou triedou je kus života…a na jednom sme sa s p. kolegyňou Vychovalou zhodli, mnohí chlapci nám budú chýbať…zvykli sme si na nich…dnes naše triedy zívajú prázdnotou…. V septembri ich znovu naplníme novými, mladými ľuďmi… a naša práca otvárania duší a zušľachťovania mysle bude pokračovať…

Mgr. A. Nagyová

 

 

 

 

 

CHCEŠ MATURITU? ŠTUDUJ U NÁS !!!

Ukončil si učebný odbor, chýba ti vzdelanie a chcel by si maturitu?

Pridaj sa k našim študentom do dvojročného nadstavbového študijného odboru, ktorý prislúcha tvojmu odbornému vzdelaniu (vyučený v odbore) a urob si maturitu za dva roky.

Všetky potrebné informácie nájdeš na odkaze:

Nadstavbové štúdium

alebo kontaktujte priamo:

Martina Dömény
Mobil: 0907 720 810
Mail: domeny.exnarova@gmail.com

riaditeľ školy:

Mgr. Ján Horecký
Tel.: 02/321 18 051
Mobil: 0903 409 825
Mail: horecky@sous-ruzinov.sk