Samostatný kurz ochrany života a zdravia pre tretie ročníky.

V dňoch 12-14.X. sa uskutočnil Samostatný kurz ochrany života a zdravia pre tretie ročníky. Prvý deň sme navštívili Múzeum športu na Junáckej ulici, kde si chlapci pozreli výstavu Slovenskí olympijskí športovci, prednášku a pozreli si videá a potom bol orientačný beh okolo Kuchajdy.

Na druhý deň sme navštívili Policajné múzeum a Bratislavský hrad. Na tretí deň si chlapci zastrieľali zo vzduchoviek na strelnici v SAV.

Mgr. Jana Hlinková

 

 

Exkurzia  – Primaciálny palác

6. októbra 2022 navštívila trieda II. ST Primaciálny palác v rámci technológie zhotovenia tradičných omietok. Budova je klasicistická palácová stavba na Primaciálnom námestí v Bratislave, niekdajšie sídlo ostrihomského arcibiskupa, najvýznamnejšia architektonická pamiatka uvedeného slohového obdobia v meste. Študenti si detailne prezreli celý interiér vrátane Zrkadlovej siene, salónikov s nesmierne vzácnymi tapisériami i kaplnku sv. Ladislava. Na záver dostali naši študenti pochvalu od sprievodkýň paláca za vzorné a milé správanie počas exkurzie. Ž. Kováčiková

 

 

PETER A LUCIA

Dňa 11.10.2022 sme sa so žiakmi III.ML+MA zúčastnili inscenácie divadla LUDUS – PETER A LUCIA (podľa novely Romaina Rollanda).

Príbeh dvoch zaľúbencov, ktorým vojna prerušila ich spoločný sladký sen. Príbeh mladých ľudí zmietaných krutosťou a nezmyselnosťou vojny. Príbeh dvoch obyčajných ľudí, ktorí si zachovali triezvosť v bláznivej opitosti dejín.

Mgr. Ivana Mračková