Odborná konferencia SCELT pre učiteľov AJ

Dňa 27.9.2019 sa konal v hoteli Austria Trend 5. ročník odbornej konferencie SCELT pre učiteľov anglického jazyka. Podujatie organizuje Slovenská komora učiteľov a hostí, ktorých na ňu pozýva, sú fundovaní kolegovia – odborníci z celého sveta, ktorých spájajú problémy a potreby žiakov a študentov, na ktoré hľadajú vhodné riešenia. Tohtoročnej konferencii dominovali témy ako Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami. Nový koncept vzdelávania „world schooling“, problémy dislexie a mnohé iné. Keďže trend problémov žiakov s rôznymi diagnózami je na vzostupe a mení sa i legislatíva, ktorá umožňuje integráciu žiakov medzi bežných žiakov, je nutné ovládať nové postupy, osvojiť si metódy i nástroje prístupov k študentom so špeciálnymi potrebami. Konferencia bola obohacujúca i pre špecifické formy vzdelávania v anglickom jazyku a dala priestor učiteľom k diskusiám a výmene skúseností a to hneď z niekoľkých krajín – boli tu poľskí, českí, maďarskí kolegovia, Angličania, Juhoameričania, Američania. Workshopy prebiehali na niekoľkých miestach naraz a boli tematicky rôznorodé, takže my, účastníci, sme si mohli vybrať podľa nášho záujmu, ktorej časti prednášky a náväznej diskusie sa chceme zúčastniť. Keďže išlo o menšie skupinky, výmeny názorov po vypočutí interaktívnej prednášky boli aktívne, praktické a užitočné.

Mgr. Nagyová, učiteľka anglického jazyka

 

 

Divadelné predstavenie Ujo Váňa

Dňa 25.9.2019 žiaci I.MPS + ML navštívili Divadlo P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Predstavenie sa volalo UJO VÁŇA. Je to hra od A. P. Čechovova, ruského autora. Hra mala v sebe tragično, filozofiu, ale i nadsázku a humor. Vykresliť dušu ruského človeka na konci 19. storočia v zaostalom Rusku a spracovať dielo tak, by zaujalo i mladého diváka a tým myslíme tínedžera, nie je ľahká úloha. Mali sme preto opodstatnenú obavu, či sa nebudú žiaci nudiť, či budú schopní ústrednej myšlienke a celkovo deju rozumieť. Chlapci sedeli hneď v prvej rade a musíme povedať, že po skončení predstavenia dali hercom aj „standing ovation“. Mnohí z nás sa klasického divadelného predstavenia zúčastnili po prvý krát v živote a na otázku, ako sa im divadlo páčilo, zareagovali zaujímavými postrehmi. Myslíme si, že mladých ľudí treba kultúrne vzdelávať a tak rozvíjať ich predstavivosť, cit i intelekt.

Mgr. Nagyová, triedna učiteľka

 

 

Deň otvorených dverí 12. február 2020

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutoční dňa 12. februára 2020 na Exnárke v čase od 7.30 – do 14.00 hod zo všetkým ako má byť. Preto srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov a priateľov na Deň otvorených dverí na Súkromnú strednú odbornú školu na Exnárovej 20 v Bratislave.

Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole tak ako každý rok aj pre Vás sme pripravili kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, športovísk a samozrejme výborné občerstvenie. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD budete zaradení do žrebovania o hodnotné ceny. Po žrebovaní Vám v priebehu týždňa osobne odovzdáme ceny priamo u vás na ZŠ.

Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou a viac sa dozvieš na DOD.

Tešíme sa na Vás 12. februára 2020 na Exnárovej 20.učebný odbor – STOLÁR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v stolárskych dielňach a stolárskej výrobe  (Eurona, IKEA a iných…), ak áno, naša škola Ti ponúka trojročný učebný odbor STOLÁR.

Po ukončení štúdia stolár, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako stolár v stolárskych dielňach, výrobe alebo ako živnostník..

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

učebný odbor – AUTOOPRAVÁR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v značkových servisoch ( Hyundai, Škoda, Mikona a iných…), ak áno, naša škola Ti ponúka trojročný učebný odbor AUTOOPRAVÁR.

Po ukončení štúdia autoopravár, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako automechanik v autoservisoch.

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

učebný odbor – INŠTALATÉR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v odborných firmách, ak áno, naša škola Ti ponúka trojročný učebný odbor INŠTALATÉR. Počas štúdia je možné absolvovať aj zváračský kurz (plyn, elektrika…)

Po ukončení štúdia inštalatér, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako inštalatér v odborných firmách, poprípade si otvoriť vlastnú živnosť.

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

učebný odbor – ELEKTROMECHANIK

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v elektrikárskych alebo elektromontážnych firmách, ak áno, naša škola Ti ponúka trojročný učebný odbor ELEKTROMECHANIK.

Po ukončení štúdia elektromechanik, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako elektromechanik – silnoprúdar v elektrikárskych alebo elektromontážnych firmách, alebo ako živnostník.

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825