Aké bolo naše DOD?

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutočnilo dňa 19. februára 2019 na Exnárke zo všetkým ako má byť. Zúčastnili sa žiaci 9. ročníkov ZŠ v počte 70 žiakov a ich rodičia. Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole absolvovali kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, prezentáciu niekoľkých našich firiem – partnerov a samozrejme výborné občerstvenie. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD bolo sľúbené žrebovanie o hodnotné ceny. V priebehu týždňa výhercom osobne odovzdáme ceny priamo na ZŠ.
Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou. Viac sa dozvieš na našom webe a FB.

Výhercovia na DOD:

  1. miesto: Štefan Németh – ZŠ Železničná 14, Bratislava
  2. miesto: Tomáš Brinkoč – ZŠ Sokolská 81, Závod
  3. miesto: Viliam Sirkovský – ZŠ Železničná 14, Bratislava
  4. miesto: Zoltán Varga – ZŠ Podzáhradná 51, Podunajské Biskupice

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 19. februára 2019

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutoční dňa 19. februára 2019 na Exnárke zo všetkým ako má byť. Preto srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov a priateľov na Deň otvorených dverí na Súkromnú strednú odbornú školu na Exnárovej 20 v Bratislave.

Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole tak ako každý rok aj pre Vás sme pripravili kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, športovísk a samozrejme výborné občerstvenie. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD budete zaradení do žrebovania o hodnotné ceny. Po žrebovaní Vám v priebehu týždňa osobne odovzdáme ceny priamo u vás na ZŠ.

Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou a viac sa dozvieš na DOD.

Tešíme sa na Vás 19. februára 2019 na Exnárke.

 

 

 

NA VÝSTAVE – AQUATHERM V NITRE

Dňa 6. februára 2019 sa žiaci v odbore inštalatér a nadstavbového štúdia zúčastnili odbornej exkurzie na výstave Aquatherm v Nitre. Výstava meracej a inštalačnej techniky, vykurovacích a klimatizačných zariadení, úpravy vôd, centrálneho vysávania, odstraňovania vody zo starých budov, ako aj tepelná technika bola veľmi poučná. Nadviazali sme spoluprácu s rôznymi firmami, ktoré nám sľúbili prednášku v našej škole. Žiakom sa výstava veľmi páčila, dozvedeli sa veľa nových poznatkov vo svojom odbore. Na rozvoj vedomostí a poznatkov môžu žiaci študovať prospekty a katalógy od rôznych vystavovateľov, ktoré si zobrali aj domov.

Zapísala Ing. Kováčiková